Hľadaný výraz: Mt 7,12, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
12 A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest Zákon i Proroci.

1

mail   print   facebook   twitter