Vyhľadávaný výraz Mt+5,38-48;+Lk+6,27-36 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.