Hľadaný výraz: Mt 5,33-37, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
33 "Ai vi mai ashundian ke sas phendo le phurenge, 'Te na phages chi solax, numa ker so shinadian angla Del ande chi solax.' 34 Numa me phenav tumenge: te na solaxan vov si, chi po rhaio, ke kotse si o skamin le Devlesko; 35 ai chi pe phuv, ke kotse si kai thol peske punrhe; chi pe Jerusalem, ke kodo si o foro le bare amperatosko. 36 Na solaxa chi pe cho shero, ke nashti keres iek bal parno vai kalo. 37 Te avela chi vorba si ferdi phen 'Si', ai te avela nai ferdi phen 'Nai', te phenesa mai but kodo avel katar o nasul iek."

1

mail   print   facebook   twitter