Vyhľadávaný výraz Mt+5,33-37 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.