Vyhľadávaný výraz Mt+5,13;+Mk+9,49-50;+Lk+14,34-35 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.