Vyhľadávaný výraz Mt+4,24-5,2;Mk+3,7-13;Lk+6,17-20 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.