Vyhľadávaný výraz Mt+4,18-22 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.