Hľadaný výraz: Mt 4,18-22, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának. 19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. 20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék õt. 21 És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá õket. 22 Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék õt.

1

mail   print   facebook   twitter