Vyhľadávaný výraz Mt+4,12;+Mk+1,14;+Lk+4,14;+Jn+4,1-3 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.