Hľadaný výraz: Mt 4,12; Mk 1,14; Lk 4,14; Jn 4,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 4
12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.

14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.

1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján 2 - hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci -, 3 opustil Judeu a odišiel znova do Galiley.

1

mail   print   facebook   twitter