Hľadaný výraz: Mt 4,12; Mk 1,14; Lk 4,14; Jn 4,1-3, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 4
12 Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.

14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

14 Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.

1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, 3 opustil Judsko a odišiel znova do Galiley.

1

mail   print   facebook   twitter