Hľadaný výraz: Mt 4,12; Mk 1,14; Lk 4,14; Jn 4,1-3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 4
12 Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.

14 Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:

14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.

1 Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" 2 (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), 3 opustil Judsko a vrátil se do Galileje.

1

mail   print   facebook   twitter