Vyhľadávaný výraz Mt+28,11-15 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.