Hľadaný výraz: Mt 28,11-15, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
11 A mialatt pedig õk mennek vala, ímé az õrségbõl némelyek bemenvén a városba, megjelentének a fõpapoknak mindent a mi történt. 12 És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek, 13 Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az õ tanítványai odajövén éjjel, ellopák õt, mikor mi aluvánk. 14 És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük õt, és kimentünk titeket a bajból. 15 Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították õket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.

1

mail   print   facebook   twitter