Hľadaný výraz: Mt 28,11-15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. 12 Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz 13 se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' 14 Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže." 15 Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až dodnes.

1

mail   print   facebook   twitter