Vyhľadávaný výraz Mt+28,1-8;+Mk+16,1-8;+Lk+24,1-12;+Jn+20,1-13 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.