Hľadaný výraz: Mt 27,38-43, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
38 Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. 39 A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami 40 a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža! 41 Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili: 42 Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu. 43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn!

1

mail   print   facebook   twitter