Hľadaný výraz: Mt 27,38-43, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
38 Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava. 39 Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou 40 a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! Zachráň sám seba, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža! 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho! 43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád! Veď povedal: Som Boží Syn!

1

mail   print   facebook   twitter