Vyhľadávaný výraz Mt+27,15-23;+Mk+15,6-14;+Lk+23,17-23;+Jn+18,39-40 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.