Hľadaný výraz: Mt 27,1-2, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, 2 a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.

1

mail   print   facebook   twitter