Vyhľadávaný výraz Mt+27,1-2;+Mk+15,1;+Lk+23,1;+Jn+18,28 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.