Vyhľadávaný výraz Mt+26,21-25 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.