Vyhľadávaný výraz Mt+26,21-25;+Mk+14,18-21;+Lk+22,21-23;+Jn+13,21-30 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.