Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.