Hľadaný výraz: Mt 24,45-51; Lk 12,41-46, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 2
45 Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? 46 Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, najde tak robiť. 47 Ameň vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci: Môj pán ešte dlho neprijde, 49 a začal by spolusluhov biť a jesť a piť s opilcami - 50 prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, 51 a rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

41 A Peter mu povedal: Pane, či len nám hovoríš toto podobenstvo a či aj všetkým? 42 A Pán povedal: Nuž kto tedy je to ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej na čas dával vymeraný pokrm? 43 Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, najde tak robiť! 44 Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45 Ale keby povedal ten sluha vo svojom srdci: Môj pán odkladá s príchodom! A začal by sluhov biť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa - 46 prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, a rozpoltí ho a jeho diel položí s nevernými.

1

mail   print   facebook   twitter