Vyhľadávaný výraz Mt+24,45-51;+Lk+12,41-46 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.