Hľadaný výraz: Mt 24,45-51; Lk 12,41-46, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 2
45 Kicsoda hát a hû és bölcs szolga, a kit az õ ura gondviselõvé tõn az õ házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? 46 Boldog az a szolga, a kit az õ ura, mikor haza jõ, ily munkában talál. 47 Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselõvé teszi õt. 48 Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az õ szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; 49 És az õ szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene: 50 Megjõ annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, 51 És ketté vágatja õt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

41 Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? 42 Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hû és bölcs sáfár, kit az úr gondviselõvé tõn az õ háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? 43 Boldog az a szolga, a kit az õ ura, mikor haza jõ, ilyen munkában talál! 44 Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselõvé teszi õt. 45 Ha pedig az a szolga így szólna az õ szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni: 46 Megjõ annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja õt, és a hitetlenek sorsára juttatja.

1

mail   print   facebook   twitter