Hľadaný výraz: Mt 24,45-51; Lk 12,41-46, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 2
45 Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! 47 Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48 Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, 49 a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 50 príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, 51 rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.

41 I povedal Mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo, a či všetkým? 42 A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. 44 Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45 Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; 46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nepozná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel.

1

mail   print   facebook   twitter