Vyhľadávaný výraz Mt+24,32-36;+Mk+13,28-32;+Lk+21,29-33 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.