Hľadaný výraz: Mt 24,32-36; Mk 13,28-32; Lk 21,29-33, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 3
32 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33 Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 34 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

28 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. 29 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 30 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. 31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani SYn, jenom Otec.

29 Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: 30 Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. 31 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. 32 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení,než se toto všechno stane. 33 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

1

mail   print   facebook   twitter