Vyhľadávaný výraz Mt+24,15-22;+Mk+13,14-20;+Lk+21,20-24 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.