Hľadaný výraz: Mt 22,41-46; Mk 12,35-37; Lk 20,41-44, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 3
41 A keď sa sišli farizeovia, opýtal sa ich Ježiš 42 a riekol: Čo sa vám zdá o Kristovi, čí je syn? Povedali mu: Dávidov. 43 A povedal im: Ako ho tedy Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: 44 Pán riekol môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. 45 Ak ho tedy Dávid nazýva svojím Pánom, ako je potom jeho synom? 46 A nikto mu nemohol odpovedať ani slova, ani sa ho viacej od toho dňa nikto neopovážil opytovať.

35 A Ježiš odpovedal a riekol učiac v chráme: Jako to hovoria zákonníci, že je Kristus synom Dávidovým? 36 Veď sám Dávid povedal v Svätom Duchu: Riekol Pán môjmu Pánovi; Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. 37 Sám Dávid ho tedy nazýva pánom, nuž akože je potom jeho synom? A celý ten veľký zástup ho rád počúval.

41 A povedal im: Ako to hovoria, že Kristus je synom Dávidovým? 42 Veď aj sám Dávid hovorí v knihe žalmov: Riekol Pán môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 43 dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh! 44 Dávid ho tedy nazýva Pánom, a jakože je potom jeho synom?

1

mail   print   facebook   twitter