Vyhľadávaný výraz Mt+22,34-40;+Mk+12,28-34;+Lk+10,25-28 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.