Vyhľadávaný výraz Mt+21,23-27;+Mk+11,27-33;+Lk+20,1-8 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.