Hľadaný výraz: Mt 21,12-13, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
12 A Ježiš vošiel do chrámu Božieho a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov, 13 a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov.

1

mail   print   facebook   twitter