Vyhľadávaný výraz Mt+21,1-9;+Mk+11,1-10;+Lk+19,28-40;+Jn+12,12-19 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.