Vyhľadávaný výraz Mt+20,1-16 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.