Hľadaný výraz: Mt 19,28, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
28 ויאמר ישוע אליהם אמן אמר אני לכם אתם ההלכים אחרי בהתחדש הבריאה כאשר ישב בן האדם על כסא כבודו תשבו גם אתם על שנים עשר כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃

1

mail   print   facebook   twitter