Hľadaný výraz: Mt 19,28, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
28 Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter