Hľadaný výraz: Mt 19,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán. 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.

1

mail   print   facebook   twitter