Hľadaný výraz: Mt 19,1-2, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských za Jordán. 2 I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam.

1

mail   print   facebook   twitter