Hľadaný výraz: Mt 19,1-2; Mk 10,1; Lk 9,51, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 3
1 A stalo sa, keď dokončil Ježiš tie slová, že sa sobral z Galilee a prišiel do Judského kraja za Jordánom. 2 A išly za ním mnohé zástupy a uzdravoval ich tam.

1 A vstanúc odtiaľ prišiel do Judského kraja cez Zajordánie. A zase sa sišly k nemu zástupy, a jako mal obyčaj zase ich učil.

51 A keď sa už doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pevne obrátil svoju tvár, že pojde do Jeruzalema

1

mail   print   facebook   twitter