Hľadaný výraz: Mt 18,19-20, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
19 A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

1

mail   print   facebook   twitter