Hľadaný výraz: Mt 18,19-20, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
19 A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

1

mail   print   facebook   twitter