Hľadaný výraz: Mt 18,19-20, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

1

mail   print   facebook   twitter