Vyhľadávaný výraz Mt+18,10-14;+Lk+15,3-7 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.