Hľadaný výraz: Mt 17,19-21; Mk 9,28-29; Lk 17,5-6, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 3
19 Porme le disipluria avile ka Jesus, line les rigate ai phushle, "Sostar nashti gonisardiam les ame?" 20 O Jesus phendias lenge, ke de sa xantsi pachamos si tume, o chachimos phenav tumenge, te avel tume pachamos kambor e sumuntsa la garchitsaki, phendianas kakala plaiake, "Le tu katkar ai tho tu kote!" Ai si te mishkilpe, ai nai khanchi kai nashti kerena. 21 Numa kodolestar anklel avri ferdi kana rhugis tu ai zhonis.

28 Ai kana O Jesus avilo ando kher, leske disipluria line les rigate, ai phushle les, "Sostar nashti gonisardiam les ame?" 29 O Jesus phendia lenge, "Kodolestar anklel avri ferdi kana rhugis tu ai zhonis.

5 Le Apostles phendia le Devleske, "De ame mai pachamos." 6 Ai O Del phendia, "Te si tume pachamos sar iek sumuntsi garchitsaki, tu sai phenena kakala krenzhaki, 'Ankli avri andai phuv, ai tho tu ande maria!' ai kodia krenzha pachala tumaro mui."

1

mail   print   facebook   twitter