Vyhľadávaný výraz Mt+17,10-13 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.