Hľadaný výraz: Mt 17,10-13, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
10 És megkérdezék õt az õ tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy elõbb Illésnek kell eljõnie? 11 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljõ elõbb, és mindent helyreállít; 12 De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg õt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd õ tõlük. 13 Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelõ Jánosról szóla nékik.

1

mail   print   facebook   twitter