Hľadaný výraz: Mt 17,10-13, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" 11 "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. 12 "Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." 13 Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.

1

mail   print   facebook   twitter